Kortisoninjektion små leder, Blodtrycksmätning, Ont i ryggen, Stukad fot (fotledsdistorsion) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Kortisoninjektion små leder, Blodtrycksmätning, Ont i ryggen, Stukad fot (fotledsdistorsion) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare