Ont i ryggen, fysioterapeut Lund

Tillbaka till Betahälsan, Fysioterapeut, Lund

Här bokar du tid hos Betahälsan, Fysioterapeut, Lund

Ring (visa nummer) Ring oss på 046- 888 38 80 Skicka meddelande

Ont i ryggen, fysioterapeut Lund

Ont i ryggen, fysioterapeut Lund

Smärta i ryggen kan bero på skada eller överbelastning av de olika vävnaderna i ryggen men kan också orsakas av vissa sjukdomar. Ryggen har många leder och lednära strukturer och dessa kan innehålla många nerver vilka kan signalera smärta. Långvarig smärta, vilket olika ryggskador kan ge upphov till, kan bero på överaktivt smärtsystem och vara oberoende av den ursprungliga vävnadsskadan, varför ryggsmärta skall utredas och omhändertas tidigt av ryggspecialiserade fystioterapeuter.

Plötslig ryggvärk, ofta i kombination med stelhet kallas ryggskott eller akut lumbago. Orsaken är svår att vetenskapligt säkerställa men erfarna ryggspecialister ser ofta kliniska mönster tydande på att en skada eller förändring i disken är orsaken. Ryggsmärta kan även bero på en skada i en kota eller i en av kotsegmentens leder och närliggande vävnader. Mycket sällan beror ryggskott på en primär skada; sträckning, bristning eller överbelastning i en ryggmuskel. Men det upplevs ofta så för den drabbade.

Smärtan placeras så gott som alltid i muskelvävnad och musklerna blir spända och spastiska. Då nervändar signalerar smärta uppstår ett reflektoriskt muskelpåslag vilket åstadkommer de spända och ömma musklerna. Smärta kan stråla från ryggen och ut i höften, skinkan, ljumske och vidare ner i benet.

Stora diskbuktningar eller diskskador där diskens vägg gått sönder och där en nervrot (nervutträde från ryggraden) belastas brukar ge en skarpare smärta som strålar ner i benet och ibland ända ner i foten och kallas diskbråck. Utstrålningen ner i benet kallas för ischias. Ju mer nervroten är belastad desto mer symtom eller bortfall uppstår. Styrka, reflex och känseln blir nedsatt och detta missas ofta av oerfarna vårdgivare. Vi gör alltid en neurologisk undersökning vid misstanke om en större diskbuktning eller diskbråck.

Ofta missas diskbuktningar som orsak till en ryggsmärta och ryggskott varför tillståndet då riskerar att utvecklas till ett diskbråck. Vid ryggsmärta gör vi därför alltid undersökningar riktade för att säkerställa om det verkar vara en diskogen orsak eller inte.

Ryggspecialist i Lund, Malmö

Har du ont i ryggen och söker en ryggspecialist i Lund eller Malmö är du välkommen till våra ryggspecialiserade fystioterapeuter. Vi har mycket lång erfarenhet av diagnostik, behandling, rehabilitering och ergonomiska åtgärder vid olika former av ryggsmärta. Genom strukturerade frågor och tester stressar vi de olika vävnaderna som kan ge ryggsmärta för att se vad som är orsaken till just din. Vårt mål är att du skall förstå din ryggskada så att du har lätt att motivera dig för den behandling, egenvård och belastningsförändring som vi kommer rekommendera och hjälpa dig att genomföra. Vi lägger till olika behandlingsformer som mobilisering, manipulering och smärtlindring för att du så snabbt som möjligt skall bli frisk och återställd och tåla den belastning och aktivitet du önskar.

Ryggskott, behandling i Lund

Ryggskott är plötsligt uppkommen smärta och stelhet i ryggen. Ofta har den förekommits av en tids molvärk och lättare stelhet i ryggen. Ibland kommer den dock utan förvarning och ofta då man suttit länge i sämre position (bilkörning) eller då man lyft något med böjd och vriden rygg.

Vi tar reda på orsaken till ditt ryggskott och behandlar med riktade åtgärder mot dessa.

Behandlingen vid ryggskott kan bestå i:

 • Ryggpositionering, hållning och ergonomi
 • Upprepade rörelser och medicinsk träning
 • Mobilisering och manpipulering av rygg och leder
 • Smärtstillande behandling

Diskbråck, behandling i Lund

Diskbråck innebär att disken buktar ut eller har gått sönder och trycker på vävnader med nerver som signalerar smärta. Ofta trycker disken på en nervrot varvid en skarpare mer svårlindrad smärtutstrålning ner i benet uppstår. Ofta förekommer då även nedsatt reflex, känsel eller styrka i det benet. Vid neurologisk påverkan är prognosen fortsatt god, det läker allt som oftast ut av sig själv, men det brukar ta några extra månader. Allt mer sällan opereras diskbråck utan med guidning och handledning av ryggspecialiserade vårdgivare blir patienten fullt återställd utan ett kirurgiskt ingrepp.

Behandlingen vid diskbråck kan innehålla:

 • Ryggpositionering, hållning och ergonomi
 • Upprepade rörelser och medicinsk träning
 • Mobilisering och manpipulering av rygg och leder
 • Smärtstillande behandling

Ischias, behandling i Lund

Ischias kalla den smärta som strålar ner i benet och som beror på att någon av de nervrötter som går ihop i den tjocka ischiasnerven är belastade. Det vanligaste är att en disk buktar ut och trycker mot nervroten där nervroten passerar ut mellan två kotor. Det brukar innebära mer eller mindre skarp och svårlindrad smärta. Ibland kan det vara svårt att hitta en avlastande position men ofta blir det sämre av mycket sittande och bättre av promenader och gående.

Vid ischias uppstår en inflammation runt nerven varför läkemedel kan lindra besvären och vara en del i den akuta behandlingen, om den visar på effekt.

Vid ischias undersöker vi dig för att se konsekvenserna av skadan och huruvida neurologiskt bortfall föreligger. Allvarlighetsgraden i skadan avgör våra rekommenderade åtgärder och behandlingar. Vårt omhändertagande är strukturerat och säkert och i syfte att hjälpa dig med åtgärder som lindrar och förbättrar förutsättningar för läkning och återgång till normal och önskad aktivitetsförmåga. Vi har mycket lång erfarenhet av detta och har en gedigen vidareutbildning i ryggens olika sjukdomstillstånd.

Behandling vid ischias kan innehålla:

 • Råd om ergonomi och positionering i olika ställningar
 • Uppmuntran till promenader och anpassad aktivitet
 • Upprepade rörelser och medicinsk träning
 • Mobilisering av rygg och leder
 • Smärtstillande behandling

McKenzie och MDT vid ryggsmärta

Robin McKenzie är en Nya Zeeländsk fysioterapeut som skapat ett system för diagnostik och behandling vid ryggsmärta och som idag används av fysioterapeuter och läkare över hela världen.

Vi har examen i detta system och har arbetat framgångsrikt utefter det i många år. Det har gett oss en mycket stor referensbank av hur olika ryggskador ter sig och hur de bäst bör omhändertas. Det gör också att vi arbetar utifrån en säker och trygg struktur som både kan finna och förklara orsaken men även kan finna mer eller mindre allvarliga sjukdomar eller skador som orsak till ryggsmärtan.

Boka tid vid ont i ryggen, ryggskott, ischias och diskbråck

Boka tid till oss på Betahälsan i Lund genom att klicka på någon av de blå boka-tid-knapparna här ovan. Varmt välkommen!