BUP Behandlingsenheten, Varberg

Halmstad, Halland

Hyvelgatan 22

Här bokar du tid hos BUP Behandlingsenheten, Varberg

Ring oss på +46340482450

Om oss

BUP behandlingsenheten erbjuder en individuellt anpassad behandling baserad på den bedömning som gjorts i remissen samt på de problem som ungdomen/familjen beskriver. Insatserna fokuserar på att uppnå beteendeförändringar, oftast hos både förälder och ungdom. Kontakten inleds med ett gemensamt möte där även ordinarie behandlare från BUP-mottagningen deltar. Vi gör en noggrann kartläggning av de problemskapande beteenden som upplevs i vardagen och av de faktorer som påverkar måendet. Tillsammans utformar vi sedan nya strategier för att bättre kunna hantera och bemöta aktuell problematik. Efter avslutat behandlingsarbete summerar vi insatserna tillsammans med er ordinarie behandlare på BUP-mottagningen. För att få hjälp av behandlingsenheten krävs en remiss från er lokala BUP-mottagning.
Insatserna pågår under en begränsad period och summeras sedan tillsammans med ordinarie behandlare på BUP-mottagningen. Vid behov samarbetar vi med skola och socialtjänst. Behandlingsenheten finns i både Varberg och Halmstad.

Information

Lämna ett omdöme

Tack för att du vill lämna ett omdöme på Skadekompassen.se och på så sätt hjälpa andra att välja rätt vård för dem.

Betyg *

 Skadekompassen logo

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

 • Ditt omdöme först granskas av Skadekompassen.se och därefter publiceras om det följer vår policy.
 • Dina synpunkter kan hjälpa vårdgivaren och mottagningen att utvecklas och ge den bästa vården till sina patienter.
 • Mottagningar och vårdgivare uppskattar att höra vad de gör bra. Detta hjälper dem att förstå vad som är viktigt och betydelsefullt för patienten i vårdmötet. Och det uppmuntrar dem att behålla eller förstärka detta beteende.
 • Sakliga och konkreta tips på vad en vårdgivare och mottagning kan förbättra är lätta att ta till sig och ökar chansen till positiv förändring och utveckling.
 • Känner dig felbehandlad så vill vi att du framför det direkt till vårdgivaren eller till mottagningsansvarig person eller till socialstyrelsen och inte använder detta formulär.
 • Har du rena klagomål, vill vi att du framför detta direkt till vårdgivaren eller mottagningen.

Tips på innehåll:

 • Berätta vad du uppskattade i vårdmötet.
 • Skriv sakligt om vad du tror kan förbättra mottagningen och/eller vårdmottagandet.

Så här används informationen du lämnar

 • Vårdgivaren eller mottagning tar del av den information du lämnar, såvida de har samarbete med Skadekompassen.
 • När vi väljer vård letar vi efter bra vård. För att hjälpa patienter att finna vård som de får förtroende för tror vi att man vill veta vad som är bra hos en vårdgivare. Därför publicerar vi omdömen som berör det positiva hos vårdgivaren.
 • Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.
 • Dina uppgifter kommer inte föras vidare.