Ont i axeln – Fysioterapeut i Stockholm – Vasastan

Tillbaka till Mikael Boije af Gennäs – Fysioterapeut, Stockholm

Här bokar du tid hos Mikael Boije af Gennäs – Fysioterapeut, Stockholm

Ring (visa nummer) Ring oss på 010-178 78 90 Skicka meddelande Webtidbok

Ont i axeln – Fysioterapeut i Stockholm – Vasastan

Ont i axeln – fysioterapeut i Stockholm

Axelbesvär är mycket vanligt och någonting jag träffar regelbundet på vår klinik. Det finns många olika orsaker till axelbesvär, de allra vanligaste besvären från axeln kommer smygande, utan att det har skett en skada eller liknande. Då brukar det ofta röra sig om att axeln har blivit utsatt för upprepade monotona rörelser, en ökad belastning på kort tid, eller en ogynnsam axel-ergonomi. Smärtan uppkommer oftast i samband med rörelser eller lyft. Det kan hända att smärtan strålar ner en bit i överarmen. I vissa fall kan även sömnen påverkas då det är svårt att hitta bra vilopositioner för axeln under natten. Jag använder även diagnostiskt Ultraljud för att konfirmera skador i axeln.

Axelskador kan även uppstå plötsligt i samband med fall eller annat trauma, och då kan flera strukturer påverkas. Hos äldre är det inte ovanligt med frakturer högt upp på överarmsbenet vilket kan påverka axelleden. Instabilitet i axlar framkallar ofta en smärta vid specifika rörelser som kast eller liknande.

Axelleden är en kulled som har en grund ledskål och stort ledhuvud vilket gör den till en av våra mest rörliga leder. För att stabilisera axelleden har vi flera ligament, men till stor del är axeln beroende på ett god stabilisering och kontroll av våra muskler. Den grupp muskler som främst ska stabilisera överarmen in mot skulderbladet heter rotatorkuffen, vars muskler lätt kan bli överansträngda och generera en smärta kring axel och överarm.

På grund av axeln och skulderbladets avancerade anatomi är det ett mycket utmanande men spännande område att jobba med, då det finns så många olika delar som samspelar och behövs tas i beaktande. Axeln är väldigt engagerad i vårt vardagliga rörelsemönster och ett besvär här kan påverka oss väldigt mycket både i arbetsliv och fritid. Vi arbetar med att återställa en god dynamik kring axeln för att minska på smärta och besvär, och har genom åren fått en god erfarenhet av att behandla alla olika typer av axelbesvär genom kliniskt arbete samt externa och interna vidareutbildningar.

Orsaker till smärta i axeln:

 • Impingement (inklämningssyndrom av muskler och/eller slemsäck)
 • Frusen axel (kapsulit)
 • Instabilitetsproblematik
 • Akut slemsäcksinflammation
 • Kalkaxel
 • AC-ledsbesvär (artros, artrit osv)
 • Tendinopati på biceps långa sena
 • Kronisk bursit
 • Diskbråck i nacken

Läs mer om några av de vanligaste besvären nedan.

Impingement – inklämningssyndrom

Vid impingement handlar det oftast om att en vävnad har blivit skadad och svullen på grund av överansträngning, och sedan kläms mot strukturer i axeln vid armrörelser som lyft av armen ovanför axelhöjd. En ökad känslighet för belastning noteras i den skadade strukturen, ofta är en eller flera av rotatorkuffens muskler inblandade. Vanligast är en påverkan på supraspinatus eller infraspinatus. Även axelns större slemsäck kan bli irriterad/inflammerad och framkalla skarp smärta i axeln.

Vid impingement är det inte ovanligt att patienter framförallt beskriver en smärta ut i  överarmen, och detta beror på att de påverkade strukturernas nerv innerverar (försörjer) detta område och då kan det bli svårt för hjärnan att tolka exakt vart vävnadsskadan sitter.

Symtom vid impingement:

 • Smärta vid lyft av armen åt sidan
 • Painful arc (som mest smärta i ett viss område vid lyft av armen, en så kallad smärtbåge)
 • Smärta vid lyft ovan axelhöjd
 • Ibland smärta vid liggande på den påverkade sidan

Frusen axel

Frusen axel eller frozen shoulder är ett besvär som kan uppstå som följd av trauma eller smygande. Vid en smygande debut upplevs ofta en stark smärta, följt av en tilltagande stelhet i axeln vilket gör det svårt att utföra vissa rörelser, exempelvis ta plånboken från bakfickan. Det vanliga förloppet är att smärtan sedan avtar, medan stelheten kan sitta i många månader upp till 1-2 år innan det “tinar” upp igen. Prognosen är alltid god vid frusen axeln, vilket betyder att smärtan kommer försvinna och rörligheten kommer att komma tillbaka av sig själv, men det kan ta lång tid.

Orsaken till en frusen axel är en inflammation av axelns ledkapsel vilket gör att denna drar ihop sig och begränsar rörligheten. Man vet inte varför denna inflammation uppkommer, ibland kommer den i efterförloppet efter en skada eller operation, men många gånger debuterar det utan tydlig orsak. Det finns olika typer av kapsulit (ledinflammationer) och vissa går att behandla väl med speciella töjningsövningar, medan andra ej svarar så väl på rehabträning utan kräver vidare behandling som till exempel kortisonspruta.

Symtomen vid frusen axel kan skilja sig åt beroende på vilket stadie skadan befinner sig i. Stadiet avgörs beroende på vilka symtom som beskrivs samt vilka kliniska fynd som noteras vid undersökningen.

Symtom vid frusen axel, stadie 1:

 • Smärta vid armrörelser, framförallt rotationer
 • Tilltagande stelhet
 • Ingen vilovärk
 • Smärta kring axel, ej ned till armbåge
 • Går bra att ligga på den påverkade sidan

Symtom vid frusen axel, stadie 2:

 • Olika kombinationer från stadie 1 och 3

Symtom vid frusen axel, stadie 3:

 • Inskränkt rörlighet
 • Värk i vila
 • Utstrålande värk ned till, och ibland förbi, armbåge
 • Smärtsamt att ligga på den påverkade sidan.

Instabilitetsproblematik

Axeln är som tidigare nämnt en av kroppens absolut rörligaste leder. Vid stora påfrestningar, ökar ledrörlighet eller nedsatt muskelkontroll kan överarmen röra sig onormalt mycket i förhållande till skulderbladet (med andra ord att axeln delvis går ur led), och framkalla en skarp smärta vid specifika rörelser. Detta brukar kallas för en subluxation av axeln och sker vanligtvis hos idrottsaktiva som utför upprepade kast eller utsätts för successiv uttöjning av ledkapsel. Detta kan till en början beskrivas mest som ett obehag, men fortsatta upprepningar kan leda till en luxation ax axeln (att axeln går helt ur led). Har axeln en gång gått helt ur led är det lätt att det händer igen.

Ökad risk för instabilitetsbesvär löper personer som tränar idrotter med mycket kast som handboll och volleyboll, men det förekommer även inom ishockey och racketsporter.

Symtom vid instabilitetsproblematik:

 • Huggande smärta vid snabba armrörelser, exempelvis kast
 • Obehagskänsla när armen är lite uppåtlyft och bakåtvinklad
 • Känsla av att axeln går delvis ur led vid vissa rörelser

Akut slemsäcksinflammation

Plötsligt debuterande och kraftig axelsmärta kan bero på en akut slemsäcksinflammation. Slemsäcken ligger mellan “axeltaket” och rotatorkuffens senor för att ge en bättre glidyta, och om den blir påverkad kan den fyllas med vätska och svullna upp vilket leder till att den tar upp mer plats i axeln och lätt kläms åt vid rörelser av armen. Detta är ett mycket kraftigt smärttillstånd som kan göra det mycket svårt att sova samt röra på armen. De akuta slemsäcksinflammationerna har ett relativt snabbt förlopp, efter cirka 7-10 dagar brukar den värsta smärtan släppa och övergå mer till en värk som kan sitta i ytterligare några veckor.

Symtom vid akut slemsäcksinflammation:

 • Stark smärta kring axel/skuldra/överarm
 • Förvärrad smärta vid armrörelser, framförallt lyft i sidled
 • Ibland vilovärk
 • Många gånger mycket svårt att sova på grund av svårigheter att hitta vilopositioner

Behandling vid ont i axeln

Vi har lång erfarenhet av behandling av axelbesvär, och lägger stor vikt vid att finna vilken vävnad det är som är påverkad för att kunna ge bästa möjliga vård för att så snabbt som möjligt uppnå smärtlindring och tillfrisknande. En noggrann klinisk undersökning och funktionsbedömning görs, i kombination med att rörelsemönster i vardag och fritid kartläggs. Vi har möjlighet att använda diagnostiskt ultraljud för att säkerställa diagnos om det anses nödvändigt.

Vid impingementproblematik läggs fokus på att hitta vilken vävnad som är skadad, så att ett rehabprogram kan läggas upp med fokus på att få denna vävnad återställd. Här är axelergonomi och hållning även en viktig del i behandlingen. Tejptekniker med kinesiologitape kan hjälpa till att lindra smärta och förbättra hållning i vissa fall. I kombination med träning kan laser- eller stötvågsbehandling användas.

Frusen axel behandlas olika beroende på vilket stadie patienten befinner sig, i de tidigare stadierna kan en kapseltöjning skynda på förloppet och läkprocessen. Vid de senare stadierna ligger mest fokus på smärtlindrande rehabövningar. Vi kan även hänvisa vidare till läkarbedömning om behandling med kortisoninjektion anses nödvändigt.

Vid instabilitetsproblematik ligger stor vikt kring stabiliserande träning för rotatorcuff samt kringliggande muskulatur med hjälp av riktade rehabprogram. I vissa fall kan en stabiliserande axelortos hjälpa initialt.

Akut slemsäcksinflammation behandlas bäst med kortisoninjektion. I de fall där detta inte är möjligt fokuserar vi på att hjälpa dig att hitta avlastande vilopositioner och smärtlindrande aktiviteter. Medicinsk laser kan hjälpa till att lindra smärtan.

Boka tid

Välkommen att boka tid så hjälper jag dig att ta reda på orsaken till ditt axelbesvär samt med lämplig behandling och rehab. Klicka på boka-tid knapparna här ovan.