Ont i foten – Fotspecialiserad Fysioterapeut, Stockholm – Kista

Tillbaka till Mikael Boije af Gennäs – Fysioterapeut, Stockholm

Här bokar du tid hos Mikael Boije af Gennäs – Fysioterapeut, Stockholm

Ring (visa nummer) Ring oss på 010-178 78 90 Skicka meddelande Webtidbok

Ont i foten – Fotspecialiserad Fysioterapeut, Stockholm – Kista

Ont i foten – Fysioterapeut, Stockholm – Kista

Fotsmärta kan uppstå som följd av en akut skada eller en överansträngning. Det är vanligt förekommande med smärta i fötter och det leder ofta till begränsningar i vardag och i träning. Jag har ett speciellt intresse för fötter och fotskador och har mycket erfarenhet av att arbeta med diagnostik, rehabilitering och behandling av fotskador. Jag gör en djupgående analys av fötter för att finna orsaker till smärta och lägga upp en behandlingsplan. Vid behov kan jag även utföra kompletterande Ultraljudsundersökning för att fastställa diagnos.

Foten är en komplicerad mekanisk struktur med många ben, leder, ligament och muskler som alla ska fungera korrekt för att klara av den stora belastning vi utsätter fötterna för. För att beskriva foten tycker jag att det är bra att dela upp den i fem delar, ankel, häl, mellanfot, framfot och tår. Dessa delar är sammanlänkade via leder som tillåter foten att ha ett stort rörelseomfång samt via muskler och senor som tillåter oss att utföra aktiva rörelser i foten.

Ofta diskuteras foten utifrån dess fotvalv. Antalet fotvalv är diskuterat men en modell som jag tycker stämmer bra överens med min kliniska erfarenhet är att vi har tre fotvalv som alla påverkar varandra. Det mediala fotvalvet är det valv som anses vara det största och viktigaste. Det främre och det yttre fotvalvet är inte lika välkända. Det främre fotvalvet är det valv som går från fotens insida till utsidan mellan det första till det femte metatarsalbenet. Det yttre fotvalvet är det valv som går från hälens utsida fram till basen av det femte metatarsalbenet. Våra fotvalv kan vara olika höga och bete sig olika vid belastning beroende på dess styvhet. Både höga och låga fotvalv kan vara orsaker till att mekaniken i foten påverkas.

Vanliga fotskador som jag träffar på min klinik är:

 • Fotledsstukning
 • Hälseneinflammation
 • Hälsporre (Plantarfasciit)
 • Hälkudde syndrom
 • Metatarsalgi
 • Mortons neurom

Ont i hälsenan

En vanligt förekommande orsak till smärta i ankel och häl är skada på hälsenan. Hälseneskador kan vara akuta, hälseneruptur, eller komma successivt som vid hälseneinflammation. Smärtan sitter ofta baktill på underbenet och/eller ner till hälens baksida. Vid akut hälseneruptur finns ofta ett tydligt skadetillfälle med i historian, till exempel i samband med löpning eller annat idrottande. Vid hälseneinflammation, även kallat akillestendinopati, är det inte lika tydligt vad som har orsakat smärtan. Detta kommer ofta smygande och blir värre under tid.

Symtom vid rutpur av hälsenan är svaghet och smärta. Vid total ruptur går foten inte att belasta. Vid hälseneinflammation finns ofta en svullnad av hälsenan som är öm för tryck samt att det ofta förekommer smärta vid aktivering av hälsenan som att gå upp på tå eller att springa. Ofta är hälsenesmärtan värre på morgonen eller efter en stund i sittande.

Ont i ankeln

Den vanligaste formen av ankelsmärta uppstår efter fotledsstukning. Vid snedtramp kan ankelns ligament skadas och det kallas då för fotledsstukning. Ofta svullnar foten upp en stund efter skadetillfället och fotens rörlighet blir nedsatt. Efter upprepade stukningar eller efter kraftig stukning kan ankeln bli instabil vilket kan leda till smärta trots att den akuta skadan har läkt ut.

Artrit i ankelleden är relativt ovanligt, detta innebär att ankelleden har blivit inflammerad. Det kan uppstå som en komplikation efter kraftig fotledsstukning men kan även uppstå vid artros.

Smärta på framsidan av ankeln som uppstår successivt kan bero på muskelsenor som löper på framsidan av ankeln har blivit skadade. Inflammation, eller tendinopati/tenosynovit, är ovanligt i dessa senor.

Smärta på ankelns insida och utsida som inte är kopplat till ett trauma kan bero på senskador. På ankelns insida löper muskelsenan tibialis posterior och på utsidan peroneus. Vid skador på dessa senor uppstår smärta ofta vid aktivitet, det är också vanligt med en svullnad kring den skadade senan.

Ont i hälen

Skador som ger smärta i hälen är vanligt förekommande. För vuxna är en mycket vanlig orsak till hälsmärta hälsporre, även kallat plantarfasciit. Hälsporre innebär en överbelastning av senstråket som löper på undersidan av foten, från hälen fram till tårna. Ett vanligt scenario är att hälsporre uppstår efter uppstart av träning eller stegring i träningsintensitet. Hälsporre är vanligt förekommande bland löpare men kan även drabba individer som är mindre aktiva men som har ökad ansträningen mot foten. Som alla senskador är det vanligt att smärtan vid hälsporre är värst på morgonen eller efter en stund i vila. Smärtan placeras ofta under hälen och på insidan av hälen.

Hälkuddesyndrom är en annan vanlig orsak till hälsmärta. Smärtan vid hälkuddesyndrom är då värre på kvällen efter mycket belastning under dagen och det förekommer sällan någon morgonsmärta. Smärtan är beskrivs som molande och är diffus i sin lokalisation. Hälkuddesyndrom kan bero på att hälkudden är tunn och inte ger tillräckligt med avlastning för hälbenet vid belastning.

Som nämnt ovan kan även hälsenans infästning orsaka smärta baktill på hälen. För barn mellan 8-15år är en vanlig orsak till hälsmärta Severs skada, där tillväxtzonen baktill på hälen är irriterad och orsakar smärta.

Ont i mellanfoten

Skador som ger smärta i mellanfoten kan vara artrit, stressfraktur, ganglion eller senskador.

Smärta på in och utsidan av mellanfoten kan bero på senskador där infästningen av peroneus brevis eller tibialis posterior som beskrivet ovan.

Stressfrakturer i foten drabbar oftast mellanfotens långa rörben, metatarsalbenen, och uppstår som en följd av repetitiv belastning mot dessa. Symtom vid stressfraktur är lokal smärta och ömhet mot mellanfoten. Smärtan kan vara obefintlig i vila men triggas igång av belastning som vid löpning. I ett tidigt skede är symtomen ofta lindriga medans i ett senare skede kan vilosmärta, kraftig belastningssmärta och även svullnad förekomma.

Artrit och ganglion i mellanfoten är mer ovanliga. Artrit innebär en inflammation i en av lederna i mellanfoten, ofta förekommer då svullnad och belastningssmärta. Vid ganglion i mellanfoten finns ofta en tydlig lokal svullnad eller knöl över en av mellanfotens leder. Den främsta orsaken till smärta vid ganglion är skor som trycker mot knölen.

Ont i framfoten

Mortons neurom och metatarsalgi är skador som orsakar smärta i framfoten, ofta på fotens undersida mot trampdynan men ibland även på fotryggen.

Mortons neurom innebär en inklämning av en nerv mellan metatarsalbenen. Vid upprepad inklämning kan nerven svullna upp och kallas då för ett neurom. Ofta uppstår mortons neurom successivt och kan orsaka smärta och domningar i framfoten och ut mot tårna.

Metatarsalgi är smärta mot den främre trampdynan som beror på överbelastning av metatarsalbenens huvud. Ett nedsjunket främre fotvalv leder till en ökad belastning mot bene och orsakar smärtan.

Ont i tårna

Det finns flera anledningar till smärta i tårna. En vanlig orsak till smärta och domningar i tårna är mortons neurom som beskrivs ovan. Ont i stortån är vanligt förekommande och kan bero på artros, hallux valgus eller artit i form av gikt.

Artros i stortåleden ger symtom med stelhet och smärta tåleden böjs vid avveckling av steget. Om stortån är stel kallas det för hallux rigidus eller hallux limitus beroende på hur mycket rörlighet som finns i leden.

När stortån viker sig inåt och det bildas en knöl på insidan av stortåleden kallas det för hallux valgus. Hallux valgus uppstår ofta som en följd på nedsjunkna fotvalv. Detta då foten ofta blir bredare och muskelsenor som är förankrade i stortån tvingar den inåt. Det är vanligt att smärtan uppstår då skor trycker mot knölen på insidan av stortåleden men det är också vanligt med artros i leden vid hallux valgus.

Diagnostik och behandling vid Ont i foten

Jag arbetar utifrån en Ortopedmedicinsk klinisk undersökning där syftet är att lokalisera den skadade vävnaden. Ytterligare ser jag över gång- eller löpmönster samt rörelsemönster vid belastade övningar för att finna bakomliggande orsaker till fotsmärta. Vid behov använder jag diagnostiskt Ultraljud för att bekräfta diagnos.

Rehabiliteringsträning är en grundpelare i behandlingen av fotbesvär, där orsaken till smärta  samt de bakomliggande orsakerna är grunden. I träningen innefattas styrketräning, rörlighetsträning samt träning för rörelsemönster.

Ytterligare behandlingsmetoder som jag använder vid skador i foten är:

 • Mobilisering och manipulationstekniker
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling
 • EPTE/EPI-behandling
 • Avlastande tejpningstekniker
 • Tillverkning av Ortopediska skoinlägg
 • Tillverkning av Hälkoppsinlägg

Boka tid

Välkommen att boka en tid till mig för bedömning och behandling av dina fotbesvär. Klicka på Boka-tid knapparna längst upp på sidan.