Vaccination i Östersund – vaccinera dig mot influensa och inför utlandsresa!

Tillbaka till Läkarhuset i Östersund

Här bokar du tid hos Läkarhuset i Östersund

Ring (visa nummer) Ring oss på 063-51 61 00 Skicka meddelande Webtidbok

Vaccination i Östersund – vaccinera dig mot influensa och inför utlandsresa!

Vaccination hos läkarhuset i Östersund

I Sverige rekommenderas vaccination för att öka skydd mot vissa sjukdomar som polio, difteri och stelkramp, men utöver det kan man vaccinera sig mot andra sjukdomar. Planerar du en utlandsresa rekommenderar vi dig att du ser över ditt vaccinationsskydd i god tid inför resan. Läs mer nedan.

Vad innebär vaccination?

Vaccination innebär att man förbereder kroppens immunförsvar så att det kan oskadliggöra ett smittämne innan sjukdom bryter ut. Detta sker genom att man tillför smittämnet i försvagad form eller bara delvis. För vissa sjukdomar räcker det med en vaccination och för vissa att man upprepar processen några gånger och skyddet kan därefter räcka i många år eller livet ut beroende på vilken sjukdom man vaccinerar sig mot.

Vaccination av barn

Barn har rätt till och rekommenderas ta vaccination mot difteri, stelkramp, polio, pneumokocker, mässlingen, påssjuka, röda hund och HPV (endast flickor). Se socialstyrelsens information om barnvaccinationer för fullständig vaccinationslista och när vaccinationerna rekommenderas att tas.

Vaccination av vuxna

Vissa vuxna som löper större smittorisk eller som riskerar att bli extra svårt sjuka rekommenderas att utöka sitt vaccinationsskydd. Det kan gälla vaccination mot hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokockinfektion.

Vaccination mot influensa

Personer över 65 år, gravida kvinnor i 2:a och 3:e trimetern, personer med vissa kroniska sjukdomar samt nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar kan ta influensavaccin.

Vaccination inför resa utomlands

I vissa områden i vissa länder finns ökad risk för sjukdomar och inför en vistelse här rekommenderas man ta vaccination. Kolla därför i god tid inför din resa upp ditt vaccinationsskydd och planera in din vaccination så att du hinner ta den och få effekt av den innan du åker. Tänk på att vissa vaccinationer skall göras upprepat med viss tid mellan varje vaccinationstillfälle för att fullgott skydd skall finnas. På hemsidan www.reseradet.se ser du vilka vacciner som rekommenderas för din speciella resa.

Boka tid för vaccination hos Läkarhuset i Östersund

Klicka här för att boka vaccinationstid hos oss.