Här bokar du tid hos Dr Niklas Wångdahl

Om oss

Läkare Niklas Wångdahl, Norrmalm, Stockholm

Dr Wångdahl är specialistläkare i allmänmedicin med inriktning och fördjupad kompetens inom:

Dr Wångdahl driver Metodica Specialistläkare AB.

Metodica Specialistläkare har öppnat ny klinik i centrala Stockholm.

Adress: Kungsgatan 48, mitt emot Hötorget. 

All behandling föregås av ett första mottagningsbesök med fokus på sjukhistoria och klinisk undersökning för fastställande av strukturell orsak till besvär. Därefter diskuteras eventuellt behov av vidare utredning samt lämpligt behandlingsupplägg.  Vid behov av fortsatt behandling/rehabilitering via fysioterapeut/sjukgymnast hänvisas patienten till vårdgivare med adekvat kompetens.

Läkarmottagningen drivs i privat regi och har inget landstingsavtal. Frikort eller högkostnadskort gäller ej. Vid behov av rehabiliteringskontakter med försäkringskassa och arbetsgivare hänvisas patienten till företagshälsovård eller vårdcentral. Läkarmottagningen utreder och behandlar ej patienter med kronisk smärtproblematik där orsaken är central sensitisering. Dessa patienter hänvisas till specialist i algologi samt behandlingsenhet med möjlighet till multimodal smärtrehabilitering.

Utrednings- och behandlingsmetoder:

 • Strukturerad sjukhistoria och klinisk undersökning.
 • Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.
 • Ultraljudsguidade diagnostiska blockader (bedövningsinjektioner).
 • Remiss till annan form av bilddiagnostik som t ex röntgen eller magnetkameraundersökning.
 • Tvärprofessionell diskussion med nätverk av kunniga läkare, fysiologer och paramedicinare.
 • Förskrivning av läkemedel.
 • Ultraljudsguidade terapeutiska injektioner och punktioner. 

Injektionsbehandling vid:

 • Smärta och svullnad i stora och små leder inkl käkled och höftled pga inflammation (artros, traumatisk artrit, reumatisk artrit, gikt).
 • Slemsäcksinflammationer (bursiter).
 • Ligamentsmärta.
 • Smärta i anslutning till senfästen (entesopatier).
 • Inflammation i senskidor (tendovaginiter).
 • Inklämningssmärta från axelled, höftled, fotled.

Exempel på utredning och behandling av specifika smärttillstånd:

 • Inklämningssmärta i axel (”Impingement”).
 • Smärta från AC-leden (acromioclavicularleden), leden mellan nyckelbenet och skulderbladsutskotet.
 • Lateral och medial epikondylopati (tennis- och golfarmbåge).
 • Morbus de Quervain (senskideinflammation kring tummens sträckssena).
 • Tumbasartros.
 • Triggerfinger/triggertumme.
 • Karpaltunnelsyndrom.
 • Knä- och höftledsartros.
 • Löparknä.
 • Muskelbristning i vaden.
 • Inklämningssmärtor kring höftled och fotled.
 • Medialt Tibialt Stress Syndrom (”benhinneinflammtion”).
 • Plantarfasciit (”hälsporre”).
 • Metatarsalgi (belastningssmärta i främre delen av foten).
 • Perifer nervinklämning (entrapment).
 • Ultraljudsguidade blockader och terapeutiska injektioner vid olika former av nack- och ryggsmärta.

Exempel på specifika behandlingsmetoder:

 • Ultraljudsguidad Perkutan Skrapning och Hydrodilatation (UPSH) är ett mini-invasivt kirurgiskt ingrepp som utförs i lokalbedövining. Metoden är utformad för behandling av kronisk smärta i senor som naturligt saknar omgivande senskida som t ex hälsena, knäskålssena, ECRB (tennisarmbåge). Modern forskning har visat att orsaken vid denna typ av smärta sitter på senans utsida där det med tiden bildas onormal kärlinväxt, smärtsignalerande nerver och sammanväxningar. Via dopplerteknik identifieras exakt plats för kärlnybildningen. Därefter förs en nål genom huden och en ultraljudsledd skrapning utförs i rätt vävnadsskikt för att rensa bort smärtgivande strukturer. Avslutningsvis sker en dilatation (expansion med vätska) för att mekaniskt separera de behandlade vävnadsytorna. Metoden är en kombination av ultraljudsguidad skrapning (USGS) och högvolymsinjektion (HVIGI). Vid UPSH används inga potentiellt vävnadsnedbrytande läkemedel och metoden utgör ett modernare behandlingsalternativ till sklerosering med polidocanol (där ofta flera behandlingstillfällen krävs) samt ett skonsammare alternativ till öppen kirurgi.
 • Volyminjektion vid adhesiv kapsulit (frozen shoulder), axelimpingement (subdeltoidbursit).
 • Injektionsbehandling av frusen skuldra (adhesiv kapsulit) ges vid upprepade tillfällen enligt ett specifikt protokoll och syftar till att minska smärta och öka rörlighet.
 • Perkutan nåltenotomi/fenestrering är en ultraljudsledd nålbehandling som utförs i lokalbedövning och syftar till att skapa mikrotrauma i senfästen för att bryta upp ärrvävnad, initiera lokal inflammation, öka cirkulation samt påbörja läkning i en degenerativt förändrad vävnad.
 • Dextrosproloterapi används för behandling av smärta/degenerativa förändringar i senor och senfästen och ligament. Innebär injektion av små volymer hyperosmolär sockerlösning i skadeområdet för att åstadkomma mikrotrauma och regenerativ läkning.
 • Hyaluronsyranjektion i singeldos för symptomatisk behandling av artrossmärta utgör ofta ett mer långverkande behandlingsalternativ än kortisoninjektion. Godkänd för behandling av artrossmärta i knä, höft och mindre leder.
 • Sakral (caudal) epidural kan vara ett behandlingsalternativ vid olika former av kronisk ländryggssmärta och innebär injektion av bedövningsmedel och kortison i epiduralrummet via en öppning strax ovanför svanskotan. Utförs med en modifierad och mycket skonsam ultraljudsledd teknik med kort stickväg.
 • Injektionsvägledning med ultraljud utgör ett enklare och strålningsfritt alternativ till traditionell fluoroskopi/genomlysning. Vid ultraljudsguidade injektioner kan vitala strukturer som nerver och kärl i stickbanan identifieras och undvikas innan injektionen.
 • Ultraljudsguidade injektioner vid karpaltunnelsyndrom.
 • Ultraljudsguidade facettledsinjektioner vid specifik facettledssmärta.
 • Ultraljudsguidade nervrotsinjektioner vid inklämningssmärta från nervrötter (radikulopati/rizopati).
 • Ultraljudsguidade injektioner vid bäckenleds (SI-leds) smärta.
 • Ultraljudsguidade injektioner vid kronisk smärta kring svanskotan (coccygodyni).

REFERENSER

Boka tid genom att ringa eller skicka meddelande, klicka på knapparna här ovan. Varmt välkommen!

Behandlingar hos Dr Niklas Wångdahl

7

Injektionsbehandling med och utan ultraljudsguidning

Injektionsbehandling guidad med utraljud Traditionellt har injektionsbehandling i rörelseapparaten utförts med "blind" teknik, dvs enbart med anatomiska landmärken som vägledning för injektionsnålen. Beroende på vilken typ av struktur som ska injiceras så kan…

Muskuloskeletalt ultraljud i Norrmalm, Stockholm

Ultraljud av läkare i Norrmalm, Stockholm Ultraljudsdiagnostik innebär kortfattat att en givare sänder ut högfreventa ljudvågor som i sin tur studsar mot olika täta vävander på olika djup. Ljudvågorna som studsar tillbaka fångas upp av en mottagare och tolkas…

Idrottsmedicin

Idrottsmedicinsk läkare på Norrmalm, Stockholm Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. Idrottsmedicin…

Formell kompetens (Dr Niklas Wångdahl)

Formell kompetens - Läkare Niklas Wångdahl Specialistläkare i allmänmedicin Specialistexamen SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) Examen OMI Orthopaedic Medicine International Basic Examen Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik (OMT) Anatomi- och…

Muskulo Skeletal Medicin

Muskuloskeltal medicin i Stockholm Muskulo Skeletal Medicin är ett modernt namn på det fördjupningsområde inom skolmedicinen som traditionellt benämnts ortopedisk medicin*. Muskuloskeletal medicin innefattar strukturerad klinisk diagnostik och icke-kirurgisk behandling av…

Referenser - vetenskapliga artiklar rörande mina behandlingsmetoder

Ultraljudsguidad Perkutan Skrapning och Hydrodilatation (UPSH): Alfredson H, Ohberg L, Forsgren S. Is vasculo-neural ingrowth the cause of pain in chronic Achilles tendinosis? An investigation using ultrasonography and colourDoppler, immunohistochemistry, and diagnostic…

Information

Karta