Injektionsbehandling med och utan ultraljudsguidning

Tillbaka till Dr Niklas Wångdahl

Här bokar du tid hos Dr Niklas Wångdahl

Ring (visa nummer) Ring oss på 08-36 20 11 Skicka meddelande

Injektionsbehandling med och utan ultraljudsguidning

Injektionsbehandling guidad med utraljud

Traditionellt har injektionsbehandling i rörelseapparaten utförts med ”blind” teknik, dvs enbart med anatomiska landmärken som vägledning för injektionsnålen.

Beroende på vilken typ av struktur som ska injiceras så kan blinda injektioner fungera lika bra som ultraljudsledda injektioner. Detta gäller fr a injektion i ytliga strukturer eller tydliga hålrum som större leder.

Då strukturen som ska injiceras är liten, är djupt belägen eller ligger i ett avgränsat vävnadsskikt ökar risken att en blind injektion blir oprecis eller misslyckas.

Ultraljudsguidade injektioner kan indelas i direkta eller indirekta.

Vid indirekta ultraljudsguidade injektioner identifieras aktuell struktur med hjälp av ultraljud och därefter beslutas var och på vilket djup injektionen ska läggas. Själva injektionen utförs sedan utan direkt ultraljudsguidning.

Vid direkt ultraljudsguidade injektioner kan man följa nålen hela vägen tills den träffar den planerade målstrukturen.

Vitala strukturer som blodkärl och nerver kan med hjälp av ultraljud identifieras och undvikas före injektionen.

Vid kortisoninjektion kring senor eller nerver vill man att injektionen ska hamna intill men aldrig i senan eller nerven vilket kan vara svårt att avgöra utan direkt ultraljudsguidning.

Om en blind injektion ej ger ett förväntat behandlingsresultat kan detta bero på att man ej lyckats träffa den tänkta målstrukturen. Denna felkälla behöver man aldrig överväga vid en direkt ultraljudsledd injektion då man alltid får en visuell bekräftelse att injektionen hamnat rätt.

Vid direkt ultraljudsguidade injektioner kan man ofta använda en mindre injektionsvolym än vid blinda injektioner då injektionen utförs med större precision.