Muskuloskeletalt ultraljud i Norrmalm, Stockholm

Tillbaka till Dr Niklas Wångdahl

Här bokar du tid hos Dr Niklas Wångdahl

Ring (visa nummer) Ring oss på 08-36 20 11 Skicka meddelande

Muskuloskeletalt ultraljud i Norrmalm, Stockholm

Ultraljud av muskler, senor och leder i Norrmalm, Stockholm

Ultraljudsdiagnostik innebär kortfattat att en givare sänder ut högfreventa ljudvågor som i sin tur studsar mot olika täta vävander på olika djup. Ljudvågorna som studsar tillbaka fångas upp av en mottagare och tolkas därefter digitalt till en bild. (Motsvarande ekolod).

Diagnostik med muskuloskeletalt ultraljud är som all annan bilddiagnostik ett komplement till sjukhistoria och klinisk undersökning.

Då undersökaren har skaffat sig en uppfattning om patientens besvär kan ultraljud användas till att undersöka misstänkta strukturer.

Att använda ultraljud som en primär undersökningsmetod är i de flesta direkt felaktigt då avvikande fynd inte alltid är symptomgivande eller patologiska.

Fördelen med ultraljudsdiagnostik är att det är snabbt, lättillgängligt, pedagogiskt och utsätter ej heller patienten för ökade risker som t ex röntgenstrålning.

En stor fördel med diagnostisk ultraljud (till skillnad från många andra bilddiagnostiska metoder) är att man kan utföra dynamiska undersökningar dvs undersökningar under rörelse.

En annan fördel med ultraljudsundersökning är att man via doppler kan identifiera blodkärl, både naturligt förekommande och patologiska som vid t ex olika former av inflammatoriska eller degenerativa tillstånd.

Vid diagnostik av senor bedöms ultraljudsundersökning vara ett minst lika bra alternativ som magnetkameraundersökning.

Nackdelen med ultraljud är att strukturer som döljs bakom benstrukturer ej kan urskiljas. Likaså kan mycket djupt belägna strukturer eller mycket mellanliggande kroppsfett ge en försämrad bildkvalitet.