Muskuloskeletalt ultraljud i Norrmalm, Stockholm

Tillbaka till Dr Niklas Wångdahl

Här bokar du tid hos Dr Niklas Wångdahl

Ring (visa nummer) Ring oss på 08-36 20 11 Skicka meddelande

Muskuloskeletalt ultraljud i Norrmalm, Stockholm

Ultraljud av läkare i Norrmalm, Stockholm

Ultraljudsdiagnostik innebär kortfattat att en givare sänder ut högfreventa ljudvågor som i sin tur studsar mot olika täta vävander på olika djup. Ljudvågorna som studsar tillbaka fångas upp av en mottagare och tolkas därefter digitalt till en bild.

Diagnostik med muskuloskeletalt ultraljud är som all annan bilddiagnostik ett komplement till sjukhistoria och klinisk undersökning.

Då undersökaren har skaffat sig en uppfattning om patientens besvär kan ultraljud användas till att undersöka misstänkta strukturer.

Att använda ultraljud som en primär undersökningsmetod är i de flesta fall direkt felaktigt då avvikande fynd inte alltid är symptomgivande eller patologiska.

Ultraljud av senor, muskler och leder

Fördelar med ultraljudsdiagnostik:

  • Möjliggör undersökning av mjukdelar.
  • Lättillgänglig. Kräver inga förberedelser. Tidseffektiv.
  • Kan utföras av samma läkare i direkt anslutning till klinisk undersökning.
  • Medger dynamiska undersökningar dvs undersökningar under rörelse.
  • Dopplerteknik kan identifiera blodkärl, både naturligt förekommande och patologiska som vid t ex olika former av inflammatoriska eller degenerativa tillstånd.
  • Utsätter inte patienten för några ökade risker som t ex strålning.
  • Pedagogisk då patienten kan delta aktivt i undersökningen.

Vid diagnostik av senor bedöms ultraljudsundersökning vara ett minst lika bra alternativ som magnetkameraundersökning.

Nackdelen med ultraljud är att strukturer som döljs bakom benstrukturer ej kan urskiljas. Djupt belägna strukturer eller mycket mellanliggande kroppsfett försämrar bildkvaliteten.