Sabbatsbergsgeriatriken, Norrmalm , Rehabiliteringsmedicin

Stockholm, Stockholms län

Olivecronasväg 5,STOCKHOLM

Här bokar du tid hos Sabbatsbergsgeriatriken, Norrmalm

Ring oss på +46812338000

Om oss

Med lång erfarenhet och hög kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering.
Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till någon av våra sex avdelningar för heldygnsvård. Vi har avdelningar med specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehabilitering samt geriatrisk strokerehabilitering.
, Vi har en speciell avdelning och ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som bär på MRSA, som är en bakterie som är motståndskraftig mot många sorters antibiotika. Avdelningen har sju vårdplatser.

Kliniken har också uppdraget att leverera läkarinsatser i vissa kommunala särskilda boenden (SÄBO) som:

Solbackens äldreboende
Adolf Fredrikhuset, Sabbatsberg
Johanneshuset, Sabbatsberg
Klockhuset, Sabbatsberg
Löjtnantsgården

Intagning sker alltid via remiss från husläkare eller läkare på annan sjukhusklinik/akutmottagning.
Sjuksköterska har i samråd med läkare hand om väntelistan och platsläget vardagar kl. 08.00-16.00.
Telefon: 08-123 380 40
Fax: 08-30 47 74

Jourtid ansvarar bakjouren för platsläget.

Information

Lämna ett omdöme

Tack för att du vill lämna ett omdöme på Skadekompassen.se och på så sätt hjälpa andra att välja rätt vård för dem.

Betyg *

 Skadekompassen logo

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

 • Ditt omdöme först granskas av Skadekompassen.se och därefter publiceras om det följer vår policy.
 • Dina synpunkter kan hjälpa vårdgivaren och mottagningen att utvecklas och ge den bästa vården till sina patienter.
 • Mottagningar och vårdgivare uppskattar att höra vad de gör bra. Detta hjälper dem att förstå vad som är viktigt och betydelsefullt för patienten i vårdmötet. Och det uppmuntrar dem att behålla eller förstärka detta beteende.
 • Sakliga och konkreta tips på vad en vårdgivare och mottagning kan förbättra är lätta att ta till sig och ökar chansen till positiv förändring och utveckling.
 • Känner dig felbehandlad så vill vi att du framför det direkt till vårdgivaren eller till mottagningsansvarig person eller till socialstyrelsen och inte använder detta formulär.
 • Har du rena klagomål, vill vi att du framför detta direkt till vårdgivaren eller mottagningen.

Tips på innehåll:

 • Berätta vad du uppskattade i vårdmötet.
 • Skriv sakligt om vad du tror kan förbättra mottagningen och/eller vårdmottagandet.

Så här används informationen du lämnar

 • Vårdgivaren eller mottagning tar del av den information du lämnar, såvida de har samarbete med Skadekompassen.
 • När vi väljer vård letar vi efter bra vård. För att hjälpa patienter att finna vård som de får förtroende för tror vi att man vill veta vad som är bra hos en vårdgivare. Därför publicerar vi omdömen som berör det positiva hos vårdgivaren.
 • Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.
 • Dina uppgifter kommer inte föras vidare.