Ortopedisk medicin (OMI)

Tillbaka till Sven Thomsson, Fysioterapeut, Båstad

Här bokar du tid hos Sven Thomsson, Fysioterapeut, Båstad

Ring (visa nummer) Ring oss på 0431-471412 Skicka meddelande

Ortopedisk medicin (OMI)

Ortopedisk medicin – OMI

Ortopedisk medicin enligt OMI är en strukturerad undersöknings- och behandlingsmetodik utvecklad av ortopedkirurgen James Cyriax i London.

Utbildning inom OMI följer är internationell och innebär att du har en vetenskaplig strukturerad undersökningsmetod med goda  kunskaper i behandlingsstrategier. Den strukturerade undersökningen ger goda chanser att finna orsaken till patientens symtom och besvär och ställa rätt diagnos samt att bedöma skadans eller sjukdomens allvarlighetsgrad.

Undersökning med OMI

Undersökningen innefattar ledstatus, muskel- och senstatus, neurologisk status och funktionsstatus. Syftet med undersökningen är att klargöra om sjukdomstillståndet är relaterat till själva leden, muskel- eller sen, kapsel eller ligament, ben, cirkulatorisk (hjärta och kärl) eller central eller perifer nervstruktur.

Bedömning/diagnos och behandling

Efter min bedömning informerar jag om prognos, egenvård, vilka behandlingsalternativ och vilken rehabilitering som är lämplig. Utifrån detta kommer vi överens om en behandlingsstrategi med målsättningen att dina besvär skall minskas och att du så snabbt som möjligt skall återfå funktion och önskad kapacitet igen.

Behandlingar inom OMI

  • Friktionsmassage
  • Mobilisering och manipulation av nacke, rygg och leder
  • Traktion och distraktion av nacke, rygg och leder
  • Specifika rehabövningar
  • Stabiliseringsträning