Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 35 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering