Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 34 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering