Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 27 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering