Basal Kroppskännedom (BK) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Basal Kroppskännedom (BK) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering