Dry needling (nålbehandling), Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 8 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering