Dry needling (nålbehandling), Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) resulterade i 1 vårdgivare