Dry needling (nålbehandling), Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 6 vårdgivare