Dry needling (nålbehandling), Arbets EKG, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Arbets EKG, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering