Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering