Dry needling (nålbehandling), Löpanalys, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Löpanalys, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering