Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering