Dry needling (nålbehandling), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering