Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering