Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast resulterade i 1 vårdgivare