Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 2 vårdgivare