Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar resulterade i 1 vårdgivare