Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 2 vårdgivare