Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi dataarbetsplats – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi dataarbetsplats resulterade i 2 vårdgivare