Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi kontor – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi kontor resulterade i 2 vårdgivare