Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi skola/klassrum – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi skola/klassrum resulterade i 2 vårdgivare