Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 3 vårdgivare