Dry needling (nålbehandling), Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 3 vårdgivare