Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 4 vårdgivare