Dry needling (nålbehandling), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 7 vårdgivare