Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 3 vårdgivare