Dry needling (nålbehandling), Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 3 vårdgivare