Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 4 vårdgivare