Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 2 vårdgivare