Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering resulterade i 1 vårdgivare