Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare