Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 1 vårdgivare