Dry needling (nålbehandling), Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering