Dry needling (nålbehandling), Hälsokontroll & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Hälsokontroll & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering