Dry needling (nålbehandling), Klinisk undersökning och diagnostik & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Klinisk undersökning och diagnostik & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 10 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering