Dry needling (nålbehandling), Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Konditionstest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering