Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar resulterade i 1 vårdgivare