Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 1 vårdgivare