Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 3 vårdgivare