Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Ont i höften & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Ont i höften & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering