Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 1 vårdgivare